2007

Sirküler Tarihi/No: 25.12.2006/2007-1


2007 Yılında Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Miktarı

 

Sirküler Tarihi/No: 16.01.2007/2007-15


Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılan Stopaj Oranlarındaki Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 14.03.2007/2007-29


Mart 2007'de Verilmesi Gereken Yıllık Gelir, Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 09.03.2007/2007-28


GVK'nun Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Gelirlerin İhtiyari Beyanı ile Dar Mükelleflerin Özel Amaçlı Araçlardan Elde Ettikleri Gelirlerin Vergilendirilmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 08.03.2007/2007-27


Yıl İçindeki Geçici Verginin KDV İade Alacağına Mahsup Yoluyla Ödenmesi Halinde Yıl Sonunda Geçici Verginin Nakden İadesi

 

Sirküler Tarihi/No: 05.03.2007/2007-26


Düzeltme Beyannamelerinin Verilme Şekli ve Elektronik Ortamda Gönderilmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 27.02.2007/2007-25


G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2007)

 

Sirküler Tarihi/No: 27.02.2007/2007-24


Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2007)

 

Sirküler Tarihi/No: 27.02.2007/2007-23


Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2007)

 

Sirküler Tarihi/No: 26.02.2007/2007-22


Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 2 Nisan 2007 Olarak Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 22.02.2007/2007-21


Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi Mart 2007 Sonuna Kadar Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 20.02.2007/2007-20


Mukimlik Belgesi Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığınca da Verilebilecek

 

Sirküler Tarihi/No: 19.02.2007/2007-19


Ba ve Bs Formları Şubat 2007 Sonuna Kadar Verilecektir

 

Sirküler Tarihi/No: 06.02.2007/2007-18


2006 Yılı IV. Geçici Vergi Dönemine ait Geçici Vergi ve Ocak 2007 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 04.04.2007/2007-31


Yeni Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 09.01.2007/2007-9


1.1.2007 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 25.12.2006/2007-2


2007 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıt Vergileri

 

Sirküler Tarihi/No: 25.12.2006/2007-3


Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler Yeniden Değerleme Oranında Arttı (Fatura Kesme Sınırı ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar vb.)

 

Sirküler Tarihi/No: 26.12.2006/2007-4


İşyeri Dışında Yemek Yedirilmesi ile İlgili İstisna Tutarı 2007 için 8,80 YTL

 

Sirküler Tarihi/No: 26.12.2006/2007-5


Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Maktu Had ve Tutarlar

 

Sirküler Tarihi/No: 26.12.2006/2007-6


ÖTV Kanuna Göre Düzenlenmesi Gereken Üretim Raporları ile İlgili Değişikler

 

Sirküler Tarihi/No: 02.02.2007/2007-17


E – Beyanname Uygulaması ile İlgili Yeni Düzenlemeler

 

Sirküler Tarihi/No: 29.12.2007/2007-8


Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ile İlgili Süre 1 Yıl Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 18.01.2007/2007-16


Yeni Belirlenen Amortisman Oranları

 

Sirküler Tarihi/No: 09.01.2007/2007-10


2006 Yıl Sonunda (1.1.2006-31.12.2006) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 09.01.2007/2007-11


1 Ocak 2007 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 11.01.2007/2007-12


1 Ocak 2007 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Katsayıların Tekrar Değiştirilmesiyle Beraber Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Değişti

 

Sirküler Tarihi/No: 12.01.2007/2007-13


1 Ocak 2007 tarihinden İtibaren Geçerli Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ve Ücret Aralıkları

 

Sirküler Tarihi/No: 12.01.2007/2007-14


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2006 Yılı ve VI. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 04.04.2007/2007-32


Elektronik Ortamda Beyanname Gönderen Mükellefler İçin Uyarı

 

Sirküler Tarihi/No: 28.12.2006/2007-7


1 Ocak 2007 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Tutarları

 

Sirküler Tarihi/No: 14.05.2007/2007-46


KDV'nde İhraç Kaydıyla Teslim ve Tevkifat Uygulamaları ile İlgili Yapılan Açıklamalar

 

Sirküler Tarihi/No: 19.10.2007/2007-61


Elektronik Ortamda Beyanname Gönderilmesi Zorunluluğunun Kapsamı Genişletildi

 

Sirküler Tarihi/No: 18.10.2007/2007-60


Yapılan Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi ile İlgili Hatırlatma

 

Sirküler Tarihi/No: 05.10.2007/2007-59


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2007 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 03.10.2007/2007-58


2007 Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (1.1.2007 – 30.9.2007) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 02.10.2007/2007-57


Bazı İşkollarında Çalışanların İtibari Hizmet Kapsamında Değerlendirilmeleri Sonucunda Verilecek 3 no.lu Belgelerin Süresi 30 Kasım 2007 Olarak Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 07.08.2007/2007-56


KDV'nde İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaatlarda İstisna ve İndirimli Oran Uygulamaları

 

Sirküler Tarihi/No: 31.07.2007/2007-55


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2007 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 17.07.2007/2007-54


105 no.lu KDV Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler

 

Sirküler Tarihi/No: 16.07.2007/2007-53


1 Temmuz 2007 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 05.07.2007/2007/52


2007 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (1.1.2007 – 30.6.2007) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 04.07.2007/2007-51


BSMV Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunluluğu Getirildi

 

Sirküler Tarihi/No: 03.07.2007/2007-50


Malî Tatil Uygulamasına İlişkin Tebliğler

 

Sirküler Tarihi/No: 18.06.2007/2007-49


İptal Edilen Sigorta Poliçelerine İlişkin Fazladan Ödenen BSMV'nin İndirimi

 

Sirküler Tarihi/No: 03.04.2007/2007-30


Finansal Kiralama Şirketlerine Yapılacak Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası

 

Sirküler Tarihi/No: 20.04.2007/2007-40


Serbest Bölgelerde Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanmayan Firmalar İçin Bölgeye Mal Girişi ve Bölgeden Türkiye'ye Mal Çıkışında Ödenmesi Gereken Binde 5 Ücretler Kaldırılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 05.04.2007/2007-33


Repo Ters Repo ve Mevduat Faiz Gelirlerinin Değerlemeleri ile İlgili Yapılan Açıklamalar

 

Sirküler Tarihi/No: 09.04.2007/2007-34


Beyanname Verme Sürelerinde Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 11.04.2007/2007-35


Yurt Dışı ve KKTC Harcırah Tutarları ve Ücret Aralıkları

 

Sirküler Tarihi/No: 11.04.2007/2007-36


Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması ile İlgili Sirküler Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 13.04.2007/2007-37


Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler (5615 Sayılı Kanun)

 

Sirküler Tarihi/No: 07.06.2007/2007-48


Bazı İllerde Yatırım ve İstihdamın Teşviki ile İlgili Olarak 5615 sayılı Kanun ile Yapılan Yenilikler ve 4 Seri No.lu Tebliğ

 

Sirküler Tarihi/No: 17.04.2007/2007-39


2007 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (1.1.2007 – 31.3.2007) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 31.05.2007/2007-47


KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 25.04.2007/2007-41


Avans Kar Payı Dağıtımı ve Ortaya Çıkan Sorunlar

 

Sirküler Tarihi/No: 27.04.2007/2007-42


Beyanname Verme Sürelerinde Tekrar Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 27.04.2007/2007-43


2007 Yılı için Yatırım İndiriminden Yararlanılıp Yararlanılmayacağı Konusunda İlk Geçici Vergi Beyannamesi Verilinceye Kadar Karar Verilmesi Gerekmektedir

 

Sirküler Tarihi/No: 01.05.2007/2007-44


5615 sayılı Kanun ile GVK'nda Yapılan Değişikliklerle ilgili Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 04.05.2007/2007-45


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2007 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 19.11.2007/2007-62


Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ile ilgili Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 16.04.2007/2007-38


Mali Tatil Kanunun Yürürlüğe Girdi