2008

Sirküler Tarihi/No: 15.12.2008/2008-59


Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması ile İlgili Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 03.12.2008/2008-58


Serbest Bölgeler Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 02.12.2008/2008-57


Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın ve Kiraların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Zorunluluğu

 

Sirküler Tarihi/No: 02.12.2008/2008-56


Hazinece Karşılanacak Beş Puanlık Sigorta Prim İndirimi ile İşsizlik Fonundan Karşılanacak İşveren Hissesi Prim İndirimi Uygulaması

 

Sirküler Tarihi/No: 01.12.2008/2008-55


Varlık Barışı Olarak Bilinen Kanun Kabul Edildi

 

Sirküler Tarihi/No: 10.11.2008/2008-54


2003 yılına İlişkin Mahsup ve İadeye Konu Edilemeyen Fon Paylarının İadesine İlişkin Sirküler

 

Sirküler Tarihi/No: 28.10.2008/2008-53


Maliye Bakanlığı'ndan Yapılan Açıklamada Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık Sağlandığı Belirtildi.

 

Sirküler Tarihi/No: 20.10.2008/2008-52


Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı.

 

Sirküler Tarihi/No: 15.10.2008/2008-51


2003 yılına İlişkin Mahsup ve İadeye Konu Edilemeyen Fon Paylarının İadesi İmkanı Doğmuştur

 

Sirküler Tarihi/No: 10.10.2008/2008-50


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2008 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 08.10.2008/2008-49


2008 Yılı III.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2008-30.09.2008) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 03.09.2008/2008-48


Çalınan veya Kaybolan Nüfus Cüzdanları ile İlgili Yapılması Gerekenler

 

Sirküler Tarihi/No: 14.08.2008/2008-47


İkinci Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 18 Ağustos 2008 tarihine Uzatılıyor

 

Sirküler Tarihi/No: 04.08.2008/2008-46


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2008 Yılı II. Geçici Vergi Dönemi Endekslenmesi İle İlgili Yeni Açıklama

 

Sirküler Tarihi/No: 11.07.2008/2008-45


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2008 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 10.07.2008/2008-44


1 Temmuz 2008 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi

 

Sirküler Tarihi/No: 09.07.2008/2008-43


1 Temmuz 2008 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 07.07.2008/2008-42


2008 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2008-30.06.2008) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 02.07.2008/2008-41


5766 sayılı Kanun ile Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (IV)

 

Sirküler Tarihi/No: 01.07.2008/2008-40


5766 sayılı Kanun ile Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (III)

 

Sirküler Tarihi/No: 12.06.2008/2008-39


5766 sayılı Kanun ile Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (II)

 

Sirküler Tarihi/No: 10.06.2008/2008-38


5766 sayılı Kanun ile Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (I)

 

Sirküler Tarihi/No: 30.05.2008/2008-37


Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 29.05.2008/2008-36


2007 Yılı ve 2008 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan Aylarına İlişkin Ba ve Bs Formlarının 5 Haziran 2008 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir

 

Sirküler Tarihi/No: 02.05.2008/2008-35


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2008 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 25.04.2008/2008-34


Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 24.04.2008/2008-33


2007 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi 28 Nisan 2008 Tarihine Kadar Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 22.04.2008/2008-32


Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye ile İlgili Doldurulacak Beyannameye Ek 2 Formların Verilme Süresi 14 Ağustos 2008'e Kadar Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 17.04.2008/2008-31


2008 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2008-31.03.2008) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 16.04.2008/2008-30


Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS)

 

Sirküler Tarihi/No: 15.04.2008/2008-29


Yıllık Transfer Fiyatlaması Raporu Hazırlama Süresi Uzatıldı Serbest Bölgede Faaliyette Bulunanlar da Rapor Kapsamına Alındı

 

Sirküler Tarihi/No: 10.04.2008/2008-28


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2008 Yılı I. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 08.04.2008/2008-27


Bazı Makinelerin KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi ve Araba Kiralama Firmalarına Binek Oto Satımında Belli şartlarla %1 Oranında KDV Uygulama Hakkı Tanındı

 

Sirküler Tarihi/No: 28.03.2008/2008-26


5736 sayılı Uzlaşma Kanunundan Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 26.03.2008/2008-25


Araştırma Geliştirme Harcamaları ile İlgili Teşviklerde Yeni Düzenlemeler

 

Sirküler Tarihi/No: 05.03.2008/2008-24


Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Yoluyla Tahsili Hakkında Kanuna ilişkin 1 no.lu Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 27.02.2008/2008-23


Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Yoluyla Tahsili Hakkında Kanun Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 27.02.2008/2008-22


108 no.lu KDV Genel Tebliği Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 19.02.2008/2008-21


Seyahat Acentelerinin Aracılık Hizmetleri ve Tarım Makinelerinin KDV Oranları Değiştirildi

 

Sirküler Tarihi/No: 14.02.2008/2008-20


2007 Yılı IV. Geçici Vergi Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 12.02.2008/2008-19


İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunlu Olmaktan Çıktı

 

Sirküler Tarihi/No: 11.02.2008/2008-18


2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 5 Haziran 2008 Tarihine Kadar Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 07.02.2008/2008-17


Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerin Doldurulması ile İlgili Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 07.02.2008/2008-16


2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formları Şubat 2008 Sonuna Kadar Verilecektir 2008 Yılında ise Aylık Bildirim Başlıyor

 

Sirküler Tarihi/No: 18.01.2008/2008-15


1 Ocak 2008 tarihinden İtibaren Geçerli Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ve Ücret Aralıkları

 

Sirküler Tarihi/No: 15.01.2008/2008-14


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2007 Yılı ve IV. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 15.01.2008/2008-13


1 Ocak 2008 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Katsayıların Tekrar Değiştirilmesiyle Beraber Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Değişti

 

Sirküler Tarihi/No: 11.01.2008/2008-12


107 no.lu KDV Genel Tebliğ ile Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalar

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2008/2008-11


KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2008/2008-10


2007 Yıl Sonunda (1.1.2007-31.12.2007) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2008/2008-9


1 Ocak 2008 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi

 

Sirküler Tarihi/No: 31.12.2007/2008-8


Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ile İlgili Süre 1 Yıl Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 31.12.2007/2008-7


Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Maktu Had ve Tutarlar

 

Sirküler Tarihi/No: 31.12.2007/2008-6


İşyeri Dışında Yemek Yedirilmesi ile İlgili İstisna Tutarı 2008 için 9,00 YTL

 

Sirküler Tarihi/No: 27.12.2007/2008-5


1.1.2008 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 27.12.2007/2008-4


1 Ocak 2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 26.12.2007/2008-3


Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler Yeniden Değerleme Oranında Arttı (Fatura Kesme Sınırı ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar vs.)

 

Sirküler Tarihi/No: 26.12.2007/2008-2


2008 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıt Vergileri

 

Sirküler Tarihi/No: 26.12.2007/2008-1


2008 Yılında Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Miktarı