2009

Sirküler Tarihi/No: 28.12.2009/2009-50


Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ile İlgili Süre 2 Yıl Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 23.12.2009/2009-49


Reeskont Oranı % 19’dan % 16’ya Düşürüldü

 

Sirküler Tarihi/No: 19.11.2009/2009-48


Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5’dan %1,95’e Düşürüldü

 

Sirküler Tarihi/No: 19.10.2009/2009-47


Anayasa Mahkemesi’nin Yatırım İndirimi, Ücretlerin Vergilendirilmesi ve Diğer Bazı Konularda Verdiği Önemli Kararlar

 

Sirküler Tarihi/No: 01.10.2009/2009-46


2009 Yılı III.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2009-30.09.2009) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 30.09.2009/2009-45


Vergi Barışında Süre Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 17.09.2009/2009-44


Yaşanan Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Mükelleflerce Yapılacaklarla İlgili Yapılan Açıklamalar

 

Sirküler Tarihi/No: 06.08.2009/2009-43


Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

 

Sirküler Tarihi/No: 17.07.2009/2009-42


Birinci Sınıf Lokantalar ile Üç Yıldız ve Üzeri Oteller ile Tatil Köylerindeki Lokantalarda Verilen Hizmetlerin KDV Oranı Artırıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 15.07.2009/2009-41


Varlık Barışında Yeni İmkan Tanındı ve KDV İndirimi Reddinden Kaynaklanan Tarhiyatlar da Mahsup Kapsamına Alındı

 

Sirküler Tarihi/No: 10.07.2009/2009-40


1 Temmuz 2009 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret, SSK Prim Tavan Taban Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 10.07.2009/2009-39


1 Temmuz 2009 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 09.07.2009/2009-38


5904 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 08.07.2009/2009-37


5904 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 07.07.2009/2009-36


5904 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 06.07.2009/2009-35


2009 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2009-30.06.2009) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 16.06.2009/2009-34


KDV ve ÖTV Oranlarında Yapılan Yeni Düzenlemeler

 

Sirküler Tarihi/No: 15.06.2009/2009-33


Reeskont Oranı % 20’den % 19’a Düşürüldü

 

Sirküler Tarihi/No: 09.04.2009/2009-32


Reeskont Oranı % 25’den % 20’ye Düşürüldü

 

Sirküler Tarihi/No: 01.04.2009/2009-31


2009 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2009-31.03.2009) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 30.03.2009/2009-30


Gayrimenkul Devir ve İktisabında Uygulanan Tapu Harcı Oranı Binde 5’e İndirildi

 

Sirküler Tarihi/No: 30.03.2009/2009-29


KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 26.03.2009/2009-28


1979 ve Daha Eski Model Taşıtların Hurdaya Çıkarılması Koşuluyla Vergi ve Ceza Borçlarının Terkini İle İlgili Uygulama

 

Sirküler Tarihi/No: 24.03.2009/2009-27


Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 23.03.2009/2009-26


Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Sürelerine İlişkin Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 19.03.2009/2009-25


5838 sayılı Kanunla Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 17.03.2009/2009-24


KDV ve ÖTV Oranlarında Yapılan Geçici Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 16.03.2009/2009-23


Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesiyle İlgili Açıklamalar

 

Sirküler Tarihi/No: 04.03.2009/2009-22


5838 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 04.03.2009/2009-21


5838 sayılı Kanunda Yatırımların Teşviki ile İlgili Düzenlemeler

 

Sirküler Tarihi/No: 03.03.2009/2009-20


5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 03.03.2009/2009-19


İlave Genç Erkek ve Kadın İstihdamını Teşvik Eden Maddenin Kapsamı Genişletilmiş ve Süre Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 02.03.2009/2009-18


Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi ve Miktarı Artırıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 23.02.2009/2009-17


Varlık Barışı Kanunu 2 no.lu Genel Tebliğ Çıktı

 

Sirküler Tarihi/No: 09.02.2009/2009-16


Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılacak Tevkifat Oranlarını Belirleyen Yeni Kararnameler ile İlgili Sirkülerler Yayınlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 06.02.2009/2009-15


Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılacak Tevkifat Oranlarını Belirleyen Yeni Kararnameler Yayınlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 08.01.2009/2009-14


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2008 Yılı ve IV. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 08.01.2009/2009-13


1 Ocak 2009 tarihinden İtibaren Geçerli Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ve Ücret Aralıkları

 

Sirküler Tarihi/No: 07.01.2009/2009-12


1 Ocak 2009 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 07.01.2009/2009-11


1 Ocak 2009 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 06.01.2009/2009-10


05.01.2009 tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2008 yılı Aylık Dönemlerine ilişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2009/2009-9


2008 Yıl Sonunda (1.1.2008-31.12.2008) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2009/2009-8


Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Maktu Had ve Tutarlar

 

Sirküler Tarihi/No: 30.12.2008/2009-7


Amortisman Oranlarına Yapılan İlaveler ve Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 29.12.2008/2009-6


1 Ocak 2009 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi

 

Sirküler Tarihi/No: 26.12.2008/2009-5


2009 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıt Vergileri

 

Sirküler Tarihi/No: 26.12.2008/2009-4


YTL’den TL’ye Geçişte Muhasebe Uygulamaları

 

Sirküler Tarihi/No: 24.12.2008/2009-3


Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ile İlgili Süre 1 Yıl Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 23.12.2008/2009-2


İşyeri Dışında Yemek Yedirilmesi ile İlgili İstisna Tutarı 2009 Yılı için 10,00 TL

 

Sirküler Tarihi/No: 22.12.2008/2009-1


Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler Yeniden Değerleme Oranında Arttı (Fatura Kesme Sınırı ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar vb.)