2010

Sirküler Tarihi/No: 30.11.2010/2010-43


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun Tasarısı Meclise Sevk Edildi

 

Sirküler Tarihi/No: 25.11.2010/2010-42


Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehberi

 

Sirküler Tarihi/No: 24.11.2010/2010-41


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı İle İlgili Bakan Açıklaması

 

Sirküler Tarihi/No: 23.11.2010/2010-40


Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması

 

Sirküler Tarihi/No: 26.10.2010/2010-39


2010 Yılı III.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2010-30.9.2010) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 26.10.2010/2010-38


BSMV Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 21.10.2010/2010-37


Tecil Faizi Oranı Yıllık %19’dan %12’ye İndirildi

 

Sirküler Tarihi/No: 19.10.2010/2010-36


Gecikme Zammı Oranı Aylık %1,95’den %1,40’a Düşürüldü

 

Sirküler Tarihi/No: 12.10.2010/2010-35


Yurt Dışı Çıkış Yasağını Sınırlandıran Genelge Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 12.10.2010/2010-34


Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Değişiklik Yapan Sözleşmelerde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 07.10.2010/2010-33


Geçici 67. maddeye ilişkin Stopaj Oranları ile İlgili BKK Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 06.10.2010/2010-32


6009 sayılı Kanun ile VUK’nda Yapılan Değişiklikleri Açıklayan Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 05.10.2010/2010-31


6009 sayılı Kanun Sonrası Yatırım İndirimi Uygulaması ile İlgili Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 16.08.2010/2010-30


6009 sayılı Kanun Sonrası Yatırım İndirimi Uygulaması ile İlgili Tebliğ Taslağı Hazırlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 04.08.2010/2010-29


6009 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikleri Açıklayan Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 03.08.2010/2010-28


6009 sayılı Kanun ile Yatırım İndiriminde Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 02.08.2010/2010-27


6009 sayılı Kanun ile ücret Gelirlerine Uygulanacak Tarifede Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 15.07.2010/2010-26


Amortisman Oranlarına Yapılan İbare Değişiklikleri ve İlaveler

 

Sirküler Tarihi/No: 14.07.2010/2010-25


1 Temmuz 2010 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 13.07.2010/2010-24


1 Temmuz 2010 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 12.07.2010/2010-23


2010 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2010-30.06.2010) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurlar

 

Sirküler Tarihi/No: 08.07.2010/2010-22


Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması ile ilgili Yayınlanan Sirküler

 

Sirküler Tarihi/No: 25.06.2010/2010-21


İşgücü Temin Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması Hakkında Yapılan Açıklamalar

 

Sirküler Tarihi/No: 24.06.2010/2010-20


İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi Konusunda Yapılan Açıklamalar

 

Sirküler Tarihi/No: 24.06.2010/2010-19


Taşınmaz ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal Ve Hakların Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması

 

Sirküler Tarihi/No: 24.05.2010/2010-18


Tescil Edilmiş Taşıtların Satış ve Devirleri Konusunda Açıklamalar

 

Sirküler Tarihi/No: 11.05.2010/2010-17


2009 yılında Yatırım İndirimi Hakkını Kullananlar İçin Hatırlatma

 

Sirküler Tarihi/No: 12.04.2010/2010-16


Kayıp ve Çalıntı Nüfus Cüzdanları ile İlgili Yayınlanan Genelge

 

Sirküler Tarihi/No: 07.04.2010/2010-15


2010 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2010-31.03.2010) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 08.03.2010/2010-14


Elektronik Ortamda Defter Tutulması, Belge Düzenlenmesi ve Muhafazasına İlişkin Yeni Düzenleme

 

Sirküler Tarihi/No: 22.02.2010/2010-13


Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İndirim ve Yüklenim Listeleri ile İlgili Yapılan Açıklamalar

 

Sirküler Tarihi/No: 12.01.2010/2010-12


Yatırım İndirimi Hakkı Olanlar için Son Durum

 

Sirküler Tarihi/No: 05.02.2010/2010-11


Katma Değer Vergisi İade Taleplerinde Doldurulması Gereken Formlar

 

Sirküler Tarihi/No: 05.02.2010/2010-10


Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler

 

Sirküler Tarihi/No: 14.01.2010/2010-9


Anayasa Mahkemesi’nin Yatırım İndirimi, ile İlgili Gerekçeli Kararı Resmi Gazete’de Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 13.01.2010/2010-8


1 Ocak 2010 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 11.01.2010/2010-7


1 Ocak 2010 tarihinden İtibaren Geçerli Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ve Ücret Aralıkları

 

Sirküler Tarihi/No: 06.01.2010/2010-6


1 Ocak 2010 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 05.01.2010/2010-5


2009 Yıl Sonunda (1.1.2009-31.12.2009) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 04.01.2010/2010-4


1 Ocak 2010 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi

 

Sirküler Tarihi/No: 29.12.2009/2010-3


Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Maktu Had ve Tutarlar

 

Sirküler Tarihi/No: 29.12.2009/2010-2


İşyeri Dışında Yemek Yedirilmesi ile İlgili İstisna Tutarı 2010 Yılı için 10,00 TL

 

Sirküler Tarihi/No: 29.12.2009/2010-1


Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler Yeniden Değerleme Oranında Arttı (Fatura Kesme Sınırı ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar vb.)