2011

Sirküler Tarihi/No: 28.12.2011/2011-44


Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Belge Kapsamındaki Makine ve Teçhizatın ve Belirlenmiş GTİP için Finansal Kiralama Kanununa Göre Kiralanması İşlemlerinde KDV Oranı % 1’e İndirildi

 

Sirküler Tarihi/No: 28.11.2011/2011-43


Et ve Bulgurun Toptan Tesliminde KDV İndirimi Yapıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 15.11.2011/2011-42


2A No.lu ÖTV Beyannamesine Elektronik Ortamda Verilme Mecburiyeti Getirildi

 

Sirküler Tarihi/No: 27.10.2011/2011-41


Van İlinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Yapılacak Bağışların Vergiden İndirilmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 25.10.2011/2011-40


Van İlinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Mücbir Sebep Hali Olarak Kabul Edilmiştir

 

Sirküler Tarihi/No: 19.10.2011/2011-39


Deri İmalatında ÖTV Tecil-Terkin Uygulaması

 

Sirküler Tarihi/No: 10.10.2011/2011-38


2011 Yılı III.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2011 - 30.09.2011) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 28.09.2011/2011-37


İhraç Edilen Mallara Ait ÖTV’nin İadesine İlişkin Olarak YMM’lere Yetki Verildi

 

Sirküler Tarihi/No: 16.08.2011/2011-36


Cezalarda Tekerrür Uygulaması ile İlgili Sirküler Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 15.08.2011/2011-35


60 no.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 25.07.2011/2011-34


Mali Tatil Nedeniyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Vergilerin Beyan ve Ödeme Süreleri ile 2011 Haziran Dönemine İlişkin Ba Bs Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması

 

Sirküler Tarihi/No: 19.07.2011/2011-33


2011 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2011 - 30.06.2011) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 07.07.2011/2011-32


1 Temmuz 2011 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 07.07.2011/2011-31


1 Temmuz 2011 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 28.06.2011/2011-30


Gelir İdaresi Başkanlığınca 6111 sayılı Kanuna ile ilgili İç Genelge Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 10.06.2011/2011-29


Gelir İdaresi Başkanlığınca 6111 sayılı Kanuna Göre Stok Affı ile Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı ile ilgili Düzeltmelere ilişkin Rehber Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 16.05.2011/2011-28


6111 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin 2011-37 Sayılı Genelge Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 11.05.2011/2011-27


Vergi Levhaları Elektronik Ortamda Alınacak ve Tasdike Gönderilmeyecektir

 

Sirküler Tarihi/No: 10.05.2011/2011-26


D U Y U R U

 

Sirküler Tarihi/No: 09.05.2011/2011-25


Devreden Yatırım İndirimi Rakamlarının 2011 Yılı ve I. Geçici Vergi Döneminde Endekslenmesi

 

Sirküler Tarihi/No: 09.05.2011/2011-24


6111 sayılı Kanun ile İlgili 2 no.lu Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 02.05.2011/2011-23


6111 sayılı Kanun ile İlgili Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 26.04.2011/2011-22


Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 25.04.2011/2011-21


115 seri no.lu Katma Değer Vergisi Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 18.04.2011/2011-20


2011 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2011-31.03.2011) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 29.03.2011/2011-19


6111 sayılı Kanun ile Getirilen İlave İstihdam Yaratanlara Prim Teşviki Uygulaması

 

Sirküler Tarihi/No: 15.03.2011/2011-18


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanun Rehberi Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 14.03.2011/2011-17


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 28.02.2011/2011-16


6111 sayılı Torba Kanun (Mali Af) Kanunu Resmi Gazete’de Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 21.02.2011/2011-15


Meclis Genel Kurulunda Kabul Edilen 6111 sayılı Kanun Metni

 

Sirküler Tarihi/No: 02.02.2011/2011-14


2010 Aralık Dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" Bildirimleri 02 Şubat 2011’ne Kadar Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 20.01.2011/2011-13


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun Tasarısının Meclise Sevk Edilen Son Hali

 

Sirküler Tarihi/No: 20.01.2011/2011-12


Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Elektronik Ortamda Mizan Bildirimi Gönderecekler

 

Sirküler Tarihi/No: 10.01.2011/2011-11


1 Ocak 2011 tarihinden İtibaren Geçerli Yurt İçi Harcırah Tutarları ve Ücret Aralıkları

 

Sirküler Tarihi/No: 07.01.2011/2011-10


1 Ocak 2011 tarihinden İtibaren Geçerli Yurt Dışı Harcırah Tutarları ve Ücret Aralıkları

 

Sirküler Tarihi/No: 07.01.2011/2011-9


1 Ocak 2011 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 06.01.2011/2011-8


1 Ocak 2011 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Vergiden Müstesna Çocuk Zammı

 

Sirküler Tarihi/No: 06.01.2011/2011-7


2010 Yıl Sonunda (1.1.2010 - 31.12.2010) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 04.01.2011/2011-6


1 Ocak 2011 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi

 

Sirküler Tarihi/No: 03.01.2011/2011-5


İşyeri Dışında Yemek Yedirilmesi ile İlgili İstisna Tutarı 2011 Yılı için 10,70 TL

 

Sirküler Tarihi/No: 03.01.2011/2011-4


30.12.2010 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %16’dan %15’e Düşürüldü

 

Sirküler Tarihi/No: 03.01.2011/2011-3


Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 31.12.2010/2011-2


Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler Yeniden Değerleme Oranında Arttı (Fatura Kesme Sınırı ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar vb.)

 

Sirküler Tarihi/No: 31.12.2010/2011-1


2011 Yılı için Gelir Vergisi Kanunundaki Maktu Had ve Tutarlar