2013

Sirküler Tarihi/No: 25.12.2013/2013-41

Gelir İdaresince Mukimlik Belgesi Başvurularına İlişkin Yapılan Açıklamalar 

Sirküler Tarihi/No: 09.12.2013/2013-40

Elektronik Defter Kullanımı ile İlgili Tebliğde Yapılan Değişiklikler

Sirküler Tarihi/No: 04.12.2013/2013-39

1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Fatura ve Benzeri Belgelerde Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler

Sirküler Tarihi/No: 23.10.2013/2013-38

2013 Yılı III.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2013-31.09.2013) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları 

Sirküler Tarihi/No: 23.10.2013/2013-37

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Sirküler Tarihi/No: 21.10.2013/2013-36

Nakden ve Mahsuben İade Talepleri Elektronik Ortamda Yapılacak 

Sirküler Tarihi/No: 16.09.2013/2013-35

Yurt Dışından Gelen Faturalar ve Mukimlik Belgesi

Sirküler Tarihi/No: 31.07.2013/2013-34

Yurtdışı Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Beyan Süresi Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 03.07.2013/2013-33

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 02.07.2013/2013-32

Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar

 

Sirküler Tarihi/No: 02.07.2013/2013-31

2013 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2013-30.06.2013) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 01.07.2013/2013-30

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Zorunluluğu ile İlgili Süre Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 01.07.2013/2013-29

Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresi Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 24.06.2013/2013-28

Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması

 

Sirküler Tarihi/No: 17.06.2013/2013-27

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Zorunluluğu İle İlgili Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 11.06.2013/2013-26

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 14.05.2013/2013-25

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 25.04.2013/2013-24

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 15.04.2013/2013-23

6455 sayılı Kanun Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 04.04.2013/2013-22

2013 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde (1.1.2013-31.03.2013) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 01.04.2013/2013-21

2013/Şubat Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formları ile Gelir Vergisi Mükellefleri Tarafından 1 Mart -31 Mart Tarihleri Arasında Verilmesi Gereken 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirimi Süresi Uzatıldı

 

 

Sirküler Tarihi/No: 26.03.2013/2013-20

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Defter Tasdikleri ile İlgili Hatırlatma

 

Sirküler Tarihi/No: 25.03.2013/2013-19

Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 04.03.2013/2013-18

Anonim Şirketlerce Hazırlanması Gereken İç Yönerge ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Örnekleri

 

Sirküler Tarihi/No: 28.02.2013/2013-17

2013/Ocak Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 26.02.2013/2013-16

Madeni Yağ Lisansı Sahipleri İLE Alkollü İçecekler, Kolalı Gazozlar, Tütün Mamulleri İmal ve İthal Edenler VE Bunlardan Mal Alan Mükellefler için Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu 

 

Sirküler Tarihi/No: 14.02.2013/2013-15

4. Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 18 Şubat 2013 tarihine Kadar Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 05.02.2013/2013-14

İndirimli Oran KDV İadesi İle İlgili Bilgiler

 

Sirküler Tarihi/No: 30.01.2013/2013-13

31.01.2013 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2012/Aralık Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı

 

 

 

Sirküler Tarihi/No: 23.01.2013/2013-12

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi ile İlgili Karar Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 07.01.2013/2013-11

1 Ocak 2013 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 04.01.2013/2013-10

Kurumlar Vergisi Kanunu 7 no.lu Genel Tebliğ Yayınlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 03.01.2013/2013-9

Mevduat Faizlerine Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifatı Oranlarında Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No: 03.01.2013/2013-8

150 m2 nin Altındaki Bazı Konutlarda KDV Oranı Artırıldı

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2013/2013-7

1 Ocak 2013 tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Sigorta Primine Kısmen Tabi Tutulacak Kazançlar

 

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2013/2013-6

1 Ocak 2013 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2013/2013-5

İşyeri Dışında Yemek Yedirilmesi ile İlgili İstisna Tutarı 2013 Yılı için 12,00 TL

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2013/2013-4

Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler Resmi Gazete'de Yayımlandı

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2013/2013-3

2013 Yılı için Gelir Vergisi Kanunundaki Maktu Had ve Tutarlar

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2013/2013-2

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler Yeniden Değerleme Oranında Arttı (Fatura Kesme Sınırı ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar vb.)

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2013/2013-1

2012 Yıl Sonunda (1.1.2012 - 31.12.2012) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları