2015

Sirküler Tarihi/No: 30.12.2015/2015-60

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No: 30.12.2015/2015-59

 2016 Yılında Uygulanacak Harçlar İlan Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No: 29.12.2015/2015-58

 E- Tebligat Uygulama Başlangıç Tarihi 01.04.2016 Tarihine Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No: 29.12.2015/2015-57

 2016 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları

 

Sirküler Tarihi/No: 28.12.2015/2015-56

 2016 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri ile Vergi Tarifesi Belirlenmiştir

 

Sirküler Tarihi/No: 28.12.2015/2015-55

 Vergi Usul Kanununda Yeni Yıl İçin Belirlenen Hadler Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No: 25.12.2015/2015-54

 2016 Yılı için Gelir Vergisi Kanunundaki Maktu Had ve Tutarlar.

 

Sirküler Tarihi/No: 25.12.2015/2015-53

 Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL Olarak Belirlenmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No: 08.12.2015/2015-52

 Elektronik Tebligat Uygulaması 01.01.2016 da Başlıyor.

 

Sirküler Tarihi/No: 10.11.2015/2015-51

 2015 Yılı ve 2015 yılı 4 ncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No: 08.10.2015/2015-50

 Tüm Yönleri İle Kur Farkları

 

Sirküler Tarihi/No: 02.10.2015/2015-49

 2015 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde (01.07.2015 -30.09.2015) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 30.09.2015/2015-48

  Yurt Dışı Kredilerde Vade Uzatımı ( Temdit ) Veya Vadeden Önce Ödeme Halinde KKDF Uygulaması

 

Sirküler Tarihi/No: 29.09.2015/2015-47

  01.01.2016 Tarihi İtibarıyla Elektronik Dönüşüm Yükümlülükleri

 

Sirküler Tarihi/No: 18.09.2015/2015-46

 Ağustos Ayı Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No: 15.09.2015/2015-45

 Ağustos Ayı Muhtasar Ve Damga Vergisi Beyannamesi İle Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 28.08.2015/2015-44

 Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 11.08.2015/2015-43

 Nakdi Sermaye Artışlarında Teşvik Uygulaması

 

Sirküler Tarihi/No: 30.07.2015/2015-42

 Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ Taslağı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 24.07.2015/2015-41

 2015 İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir

 

Sirküler Tarihi/No: 08.07.2015/2015-40

 01 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazmınatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No: 02.07.2015/2015-39

 2015 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (01.04.2015 -30.06.2015) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 01.07.2015/2015-38

 Nakdi Sermaye Artışındaki İndirim Oranı İle İlgili Değişikşlikler Yapılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 22.06.2015/2015-37

 Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Kapsamı Genişletilmiştir

 

Sirküler Tarihi/No: 22.06.2015/2015-36

 Elektronik Yoklamaya İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

 

Sirküler Tarihi/No: 12.06.2015/2015-35

 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 32 Sayılı Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 14.05.2015/2015-34

 Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 30.04.2015/2015-33

 E Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 28.04.2015/2015-32

 Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 24.04.2015/2015-31

 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 23.04.2015/2015-30

 Araştırma, Geliştirme, Yenilik ve Yazılım Faaliyetleri İle İlgili “SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İSTİSNASI”

 

Sirküler Tarihi/No: 22.04.2015/2015-29

 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Elektronik Defter Beratlar' nın Yüklenme Süresi Uzatılmıştır”

 

Sirküler Tarihi/No: 20.04.2015/2015-28

  E Defter Klavuzu Güncellenmiştir”

 

Sirküler Tarihi/No: 17.04.2015/2015-27

  Vergi Kanunlarında Bazı Değişiklilikler Yapılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No: 15.04.2015/2015-26

  1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE  YENİDEN DEĞERLEME ORANI

 

Sirküler Tarihi/No: 13.04.2015/2015-25

  BAZI MALLARIN VADELİ İTHALATINDA KKDF KESİNTİSİ ORANI % 0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

 

Sirküler Tarihi/No: 10.04.2015/2015-24

  E –FATURA,E-DEFTER, E-BİLET UYGULAMALRINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞLER YAYIMLANMIŞTIR

 

Sirküler Tarihi/No: 09.04.2015/2015-23

  EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

 

Sirküler Tarihi/No: 07.04.2015/2015-22

  2015 YILI I.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE (01.01.2015 -31.03.2015) YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS DÖVİZ KURLARI

 

Sirküler Tarihi/No: 01.04.2015/2015-21

  2014 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE SGK PRİM ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

 

Sirküler Tarihi/No: 23.03.2015/2015-20

  BEYANNAME VE BİLDİRİM FORMLARININ VERİLME SÜRESİ UZATILDI

 

Sirküler Tarihi/No: 11.03.2015/2015-19

  ELEKTRONİK DEFTER ( e- defter) TUTANLAR İÇİN HATIRLATMA

 

Sirküler Tarihi/No: 23.02.2015/2015-18

  KASA MEVCUTLARI VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI KAYITLARINI DÜZELTEN MÜKELLEFLER TAHAKKUK EDEN VERGİLERİNE TECİL VE TAKSİTLENDİRME YAPABİLECEKLERDİR

 

Sirküler Tarihi/No: 23.02.2015/2015-17

  MUHTASAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNE EKLEMELER YAPILMIŞTIR

 

Sirküler Tarihi/No: 19.02.2015/2015-16

  ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR

 

Sirküler Tarihi/No: 12.02.2015/2015-15

  HURDAYA AYRILAN VEYA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ZAYİ OLAN VE BU NEDENLE TRAFİK TESCİLLERİ SİLİNEMEYEN TAŞITLARA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ YAYIMLANMIŞTIR

 

Sirküler Tarihi/No: 03.02.2015/2015-14

  BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

 

Sirküler Tarihi/No: 27.01.2015/2015-13

  ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR

 

Sirküler Tarihi/No: 21.01.2015/2015-12

  YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNİ TASDİK ETTİRDİNİZ

 

Sirküler Tarihi/No: 20.01.2015/2015-11

  MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR

 

Sirküler Tarihi/No: 05.01.2015/2015-10

  1 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK KIDEM TAZMİNATI TAVANI

 

Sirküler Tarihi/No: 05.01.2015/2015-09

  E-ARŞİV UYGULAMASI KAPSAMINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2015/2015-08

  1 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK SİGORTA PRİMİNE KISMEN TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR İÇİN İSTİSNA TUTARLARI

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2015/2015-07

  KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE İLİŞKİN VUK TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2015/2015-06

  2014 YILI SONUNDA (01.01.2014 -31.12.2014) YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS DÖVİZ KURLARI

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2015/2015-05

  1 OCAK 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET VE SSK PRİM TAVAN VE TABAN TUTARLARI

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2015/2015-04

 2015 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA HADLERİ İLE VERGİ TARİFESİ BELİRLENMİŞ

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2015/2015-03

 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2015/2015-02

 VERGİ USUL KANUNDA 2015 YIL İÇİN BELİRLENEN HADLER YAYIMLANMIŞTIR

 

Sirküler Tarihi/No: 02.01.2015/2015-01

 2015 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ MAKTU HAD VE TUTARLAR