2016

Sirküler Tarihi/No:29.12.2016/2016-59

 2017 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri ile Vergi Tarifesi Belirlenmiştir

 

Sirküler Tarihi/No:29.12.2016/2016-58

 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları

 

Sirküler Tarihi/No:28.12.2016/2016-57

 Vergi Usul Kanununda Yeni Yıl İçin Belirlenen Tutarlar Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:28.12.2016/2016-56

 2017 Yılı için Gelir Vergisi Kanunundaki Bazı Maktu Had ve Tutarlar

 

Sirküler Tarihi/No:29.11.2016/2016- 55

 B.K.Kararı İle Binek Otomobillerin ÖTV Oranları Fiyatlarına Göre Farklılaştırılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:28.11.2016/2016-54

 Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları Değiştirilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:23.11.2016/2016-53

 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Kasım 2016 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:11.11.2016/2016-52

 2016 Yılı ve 2016 yılı 4 ncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:31.10.2016/2016-51

 2016 Ekim Kasım Aralık Aylarında Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Aylık Net Ücreti 1.300,99 TL’nin Altına Düşenlere İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:26.10.2016/2016-50

 Yeniden Yapılandırma Süresi Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:25.10.2016/2016-49

 Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyanname Ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 EKİM 2016 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:17.10.2016/2016-48

 2016 Yılı III.Geçici Vergi Döneminde (01.07.2016 -30.09.2016) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:28.09.2016/2016-47

 SGK İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin Kontrolü

 

Sirküler Tarihi/No:26.09.2016/2016-46

 SGK İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Toplu Olarak Verilebilecektir

 

Sirküler Tarihi/No:23.09.2016/2016-45

 Bağ-Kur’lulara da Yasal Süresinde Ödenmesi Ve Kuruma Borç Bulunmaması Kaydıyla Beş Puanlık Prim İndirimi Getirilmiştir

 

Sirküler Tarihi/No:19.09.2016/2016-44

 Konut Teslimlerinde %18 Olarak Uygulanan KDV Oranı %8’ e İndirilmiştir

 

Sirküler Tarihi/No:23.08.2016/2016-43

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:22.08.2016/2016-42

 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ( İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler)

 

Sirküler Tarihi/No:22.08.2016/2016-41

 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ( İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi : Madde 6)

 

Sirküler Tarihi/No:22.08.2016/2016-40

 Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması

 

Sirküler Tarihi/No:19.08.2016/2016-39

 Matrah ve Vergi Artırımı ( 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun )

 

Sirküler Tarihi/No:19.08.2016/2016-38EK

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

 

Sirküler Tarihi/No:19.08.2016/2016-38

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:17.08.2016/2016-37

 6728 SAYILI KANUNLA "6746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da " YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 2016/9092 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

 

Sirküler Tarihi/No:16.08.2016/2016-36

 6728 Sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:15.08.2016/2016-35

 Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği

 

Sirküler Tarihi/No:12.08.2016/2016-34

 6728 Sayılı Kanunla "Sat, Kirala ve Geri Al" Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:11.08.2016/2016-33

 Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:09.08.2016/2016-32

 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışlar İle İlgili Genelge Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:09.08.2016/2016-31

 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi.

 

Sirküler Tarihi/No:28.07.2016/2016-30

 Elektronik Ortamda Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:27.07.2016/2016-29

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM' ne Sunulmuştur.

 

Sirküler Tarihi/No:25.07.2016/2016-28

 25 Temmuz 2016 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:22.07.2016/2016-27

 Haziran/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru.

 

Sirküler Tarihi/No:18.07.2016/2016-26

 2016 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:15.07.2016/2016-25

 01.07.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Geçerli Olan Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları

 

Sirküler Tarihi/No:12.07.2016/2016-24

 2016 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (01.04.2016 -30.06.2016) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:12.07.2016/2016-23

 01.07.2016 -31.12.2016 Tarihleri arasında Geçerli Yeni KıdemTazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No:23.06.2016/2016-22

 KDV Borçlarının Tecili Mümkün Hale Gelmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:22.06.2016/2016-21

 Vergi Dairelerine 250.000TL yi Aşan Borcu Bulunan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir

 

Sirküler Tarihi/No:21.06.2016/2016-20

 Yevmiye Defteri Kapanış Onayı Haziran Ayı İçersinde Yaptırılmalıdır.

 

Sirküler Tarihi/No:05.05.2016/2016-19

  Bazı Katkılı Ekmek Türlerinde KDV Oranı % 1'e İndirilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:25.04.2016/2016-18

 2016 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacaktır.

 

Sirküler Tarihi/No:22.04.2016/2016-17

 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:18.04.2016/2016-16

 2016 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde (01.01.2016 -31.03.2016) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:11.04.2016/2016-15

 Vergide E- Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihinden İtibaren Başladı

 

Sirküler Tarihi/No:24.03.2016/2016-14

 Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 31 Mart 2016 Perşembe Mesai Bitimine Kadar Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:24.03.2016/2016-13

 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kapsamı Genişletildi.

 

Sirküler Tarihi/No:04.03.2016/2016-12

 Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi İle İlgilitebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:29.02.2016/2016-11

 AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Getirilen Yeni Teşvikler.

 

Sirküler Tarihi/No: 15.02.2016/2016-10

 6663 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No: 15.02.2016/2016-09

 Asgari Ücret Desteği İle İlgili Genelge Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No: 02.02.2016/2016-08

 Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı Esas Tutarlar Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No: 29.01.2016/2016-07

 Gelir Ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi Ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması İle İlgili Sirküler Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No: 12.01.2016/2016-06

 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları

 

Sirküler Tarihi/No: 06.01.2016/2016-05

 2015 Yılı Sonunda (01.01.2015-31.12.2015) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No: 06.01.2016/2016-04

 Uygulama Süreleri 31.12.2015 Tarihinde Sona Eren Vergisel Düzenlemelerin Süreleri Uzatılmış ve Sanayi İşletmelerince Kullanılan Bazı Kredilerin BSMV den İstisna Edilmesine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No: 05.01.2016/2016-03

 2016 Yılında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarları Belirleniştir.

 

Sirküler Tarihi/No: 05.01.2016/2016-02

 1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Ve Ssk Prim Tavan Ve Taban Tutarları

 

Sirküler Tarihi/No: 04.01.2016/2016-01

 Gübre Ve Hayvan Yemlerine İlişkin Kdv Oranları İle Özel Tüketim Vergisi Oran Ve Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.