2017

 

Sirküler Tarihi/No:25.12.2017/2017-42

 Vergiye Uyumlu Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine %5 Vergi İndirimi

 

Sirküler Tarihi/No:21.12.2017/2017-41

 Ödemesi Kasım Ayına Ertelenen 2017 Şubat Ayına Ait Primlerin Ödemesine Ait SGK Duyurusu

 

Sirküler Tarihi/No:14.12.2017/2017-40

 7061 Sayılı Kanunla ( Torba Kanun ) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Ve Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:14.12.2017/2017-39

 Muhtasar Beyanname İle Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilerek Alınması Uygulaması 01.07.2018 Tarihine Ertelenmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:13.12.2017/2017-38

 7061 Sayılı Kanunla ( Torba Kanun ) Damga Vergisi, Harçlar, Değerli Kağıtlar ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:11.12.2017/2017-37

 7061 Sayılı Kanunla ( Torba Kanun ) KDV Kanunu Ve Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:07.12.2017/2017-36

 7061 Sayılı Kanunla ( TORBA KANUN ) Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:07.12.2017/2017-35

 İndirimli Orana Tabi (%1veya %8) Mal Ve Hizmet Tesliminde Bulunanların 2016 yılına İlişkin KDV İade Taleplerini En Geç Kasım 2017 Dönemi KDV Beyannamesi İle Yapmaları Gerekmektedir

 

Sirküler Tarihi/No:13.11.2017/2017-34

 2017 Yılı ve 2017 yılı 4 ncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:27.10.2017/2017-33

 2017 Yılı III.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:04.10.2017/2017-32

 2017 Yılı III.Geçici Vergi Döneminde (01.01.2017 -30.09.2017) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:02.10.2017/2017-31

 4 Seri No.Lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde Özellik Arzeden Hususlar

 

Sirküler Tarihi/No:28.09.2017/2017-30

 Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:28.09.2017/2017-29

 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:25.08.2017/2017-28

 Temmuz 2017 Ayına Ait SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı.

 

Sirküler Tarihi/No:25.07.2017/2017-27

 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Yapılan Bazı Düzenlemeler

 

Sirküler Tarihi/No:13.07.2017/2017-26

 2017 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir

 

Sirküler Tarihi/No:13.07.2017/2017-25

 01.07.2017-31.12.2017 Döneminde Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Tutarları Belirlenmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:05.07.2017/2017-24

 01.07.2017 - 31.12.2017 Tarihleri arasında Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Sirküler Tarihi/No:05.07.2017/2017-23

 2017 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (01.01.2017 - 30.06.2017)Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:29.05.2017/2017-22

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:26.05.2017/2017-21

 Nisan Dönemine İlişkin Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:24.05.2017/2017-20

 2017 Nisan ayına ait aylık prim hizmet belgesi verilme süresi 25.05.2017 perşembe günü sonuna kadar uzatıldı. Bu konudaki SGK duyurusu aşağıdadır.

 

Sirküler Tarihi/No:24.05.2017/2017-19

 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Mayıs 2017 gününe kadar Uzatıldı. Bu konudaki Gelir İdaresi Başkanlığı’nın VUK-93 sayılı Sirküleri aşağıdadır.

 

Sirküler Tarihi/No:21.04.2017/2017-18

 Elektronik Defter Beratları’ nın Yüklenme Süresinin Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:20.04.2017/2017-17

 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, KDV Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:03.04.2017/2017-16

 2017 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde (01.01.2017 -31.03.2017)Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:23.03.2017/2017-15

 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

 

Sirküler Tarihi/No:15.03.2017/2017-14

  Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Damga Vergisi ( 0 )’a, Tüm Gayrimenkul Alım – Satımlarında Tapu Harcı%015’e(Binde 15’ İndirilmiştir.)

 

Sirküler Tarihi/No:14.03.2017/2017-13

 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

 

Sirküler Tarihi/No:01.03.2017/2017-12

 E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:28.02.2017/2017-11

 Muhtasar Beyanname İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:27.02.2017/2017-10

 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:02.02.2017/2017-09

 6770 Sayılı Kanun ile Ödeme Vadesi Ertelenen Sigorta Primlerinin Giderleştirilmesi

 

Sirküler Tarihi/No:30.01.2017/2017-08

 Af Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Taksitlerin Ödeme Süreleri Dört Ay Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:06.01.2017/2017-07

 2016 Yılı Sonunda (01.01.2016-31.12.2016) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:04.01.2017/2017-06

 2017 Yılında Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Zammı Tutarları Belirleniştir.

 

Sirküler Tarihi/No:03.01.2017/2017-05

 SGK Kurum Alacaklarının Ödeme Süresi Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:03.01.2017/2017-04

 Varlık Barışı Kapsamında Süreler Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:03.01.2017/2017-03

 2017 Yılında Vergiden Müstesna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelikler

 

Sirküler Tarihi/No:02.01.2017/2017-02

 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %10,50 den %9,75 e Düşürülmüştür

 

Sirküler Tarihi/No:02.01.2017/2017-01

 1 OCAK 2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Ve SSK Prim Tavan Ve Taban Tutarları