2018

Sirküler Tarihi/No:28.12.2018/2018-61

 1 OCAK 2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret ve SSK Prim Tavan Ve Taban Tutarları

 

Sirküler Tarihi/No:20.12.2018/2018-60

 İndirimli Orana Tabi Mal Tesliminde ve Hizmet İfasında Bulunanların 2017 yılına İlişkin KDV İade Haklarını En geç Kasım dönemi KDV Beyannamesi ile Kullanmaları Gerekmektedir.

 

Sirküler Tarihi/No:17.12.2018/2018-59

 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:03.12.2018/2018-58

 2018 Yılı ve 2018 yılı 4 ncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:21.11.2018/2018-57

 Uyumlu İşverenlere SGK Borçlarını Taksitlendirme İmkanı Verilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:02.11.2018/2018-56

 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulama 01.07.2019 Tarihine Ertelenmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:31.10.2018/2018-55

 İmar Barışı Başvuru Süresi Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:16.10.2018/2018-54

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34) de 06.10.2018 Tarihinde Yapılan Değişiklik İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Hakkında Açıklama Yapılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:15.10.2018/2018-53

 2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:08.10.2018/2018-52

 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler ile ilgili Düzenleme Yapılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:02.10.2018/2018-51

 2018 Yılı III.Geçici Vergi Döneminde (01.07.2018 -30.09.2018) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:26.09.2018/2018-50

 Tapuda Döviz ve Dövize Endeksli İşlemler Yapılmayacaktır.

 

Sirküler Tarihi/No:06.09.2018/2018-49

 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu Getirilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:05.09.2018/2018-48

 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2' ye Çıkarılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:27.08.2018/2018-47

 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Deger Vergisi Beyanname Verme ve Odeme Sureleri Uzatıldı.

 

Sirküler Tarihi/No:01.08.2018/2018-46

 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırma İle İlgili 31.07.2018 Tarihinde Biten Süre 27.08.2018 Tarihine Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:05.07.2018/2018-45

 T. C. Merkez Bankası’na Gerçek ve Tüzel Kişilerden Döviz Pozisyonları Hakkında Her Türlü Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi Verilmiştir

 

Sirküler Tarihi/No:04.07.2018/2018-44

 2018 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (01.04.2018 -30.06.2018) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:02.07.2018/2018-43

 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %9,75 den % 19,50 ye Çıkarılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:30.05.2018/2018-42

 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.10.2018 Tarihine Ertelenmiştir

 

Sirküler Tarihi/No:29.05.2018/2018-41

 7144 Sayılı Kanunla Taşınmazların Yeniden Değerlemesi Uygulaması

 

Sirküler Tarihi/No:28.05.2018/2018-40

 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:25.05.2018/2018-39

 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

 

Sirküler Tarihi/No:25.05.2018/2018-38

  Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:25.05.2018/2018-37

 

  7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması

 

Sirküler Tarihi/No:25.05.2018/2018-36

  7143 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

 

Sirküler Tarihi/No:24.05.2018/2018-35

 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

 

Sirküler Tarihi/No:23.05.2018/2018-34

 7143 Sayılı Kanun'la Getirilen Matrah ve Vergi Artırımı

 

Sirküler Tarihi/No:22.05.2018/2018-33

 7143 Sayılı Kanun'la Getirilen Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri

 

Sirküler Tarihi/No:22.05.2018/2018-32

 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:18.05.2018/2018-31

 31.10.2018 Tarihine Kadar ( Bu Tarih Dahil ) işyeri Teslimlerinde de KDV Oranı %8’e Düşürülmüştür.

 

Sirküler Tarihi/No:18.05.2018/2018-30

 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:11.05.2018/2018-29

 2018 Yılı I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:08.05.2018/2018-28

 2018/ 11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tapu Harçları, Konut Teslimlerinde KDV, İmalat Sanayinde Kullanılan Makinalarda KDV Konularında Yapılan Düzenlemeler

 

Sirküler Tarihi/No:25.04.2018/2018-27

 Mart 2018 Dönemine ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:25.04.2018/2018-26

 15 Milyon ABD Doları Üzeri Döviz Kredisi Kullanan Şirketlerin İlk Bildirim Yükümlülüğü 30 Nisan 2018 de Sona Eriyor.

 

Sirküler Tarihi/No:24.04.2018/2018-25

 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratları’ nın Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:18.04.2018/2018-24

 2018 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde (01.01.2018 -31.03.2018) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:16.04.2018/2018-23

 7104 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:05.04.2018/2018-22

 7103 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:04.04.2018/2018-21

 7103 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler :

 

Sirküler Tarihi/No:04.04.2018/2018-20

 2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:02.04.2018/2018-19

 7103 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklik

 

Sirküler Tarihi/No:02.04.2018/2018-18

 7103 Sayılı Kanunla VERGİ USUL KANUNUNDA Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:30.03.2018/2018-17

 Geçmiş Dönemlere Ait SGK Prim Teşviki Destek ve İndirimlerinden Yararlandınız mı ?

 

Sirküler Tarihi/No:23.03.2018/2018-16

 2017 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:28.02.2018/2018-15

 15 Milyon ABD Doları Üstünde Kredi Kullanan Firmalara Merkez Bankasına Sürekli Bildirim Ve Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğü Getirilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:16.02.2018/2018-14

 2018 Yılında Vergiden Müstesna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelikler

 

Sirküler Tarihi/No:13.02.2018/2018-13

  Nakit Sermaye Artırımlarından 2017 Yılı İçin Uygulanacak Faiz İndirim Oranı %17,06 Olarak Belirlenmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:12.02.2018/2018-12

  2017 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:24.01.2018/2018-11

 Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle İlgili Olarak Sgk Tarafından 2018/2 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:08.01.2018/2018-10

 2017 Yılı Sonunda (01.01.2017-31.12.2017) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:05.01.2018/2018-9

 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine İlişkin 2017 Yılı Oranı%17,06 dır.

 

Sirküler Tarihi/No:05.01.2018/2018-8

 2018 Yılında Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarları Belirleniştir.

 

Sirküler Tarihi/No:04.01.2018/2018-7

 2018 Yılında Uygulanacak Harçlar İlan Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:03.01.2018/2018-6

 2018 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri ile Vergi tarifesi Belirlenmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:03.01.2018/2018-5

 2018 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları

 

Sirküler Tarihi/No:03.01.2018/2018-4

 Vergi Usul Kanunda Yeni Yıl İçin Belirlenen Hadler Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:02.01.2018/2018-3

 2018 Yılı için Gelir Vergisi Kanunundaki Maktu Had ve Tutarlar

 

Sirküler Tarihi/No:02.01.2018/2018-2

 2018 Yılında Geçerli Temerrüt Faiz Oranı%10,75 Olarak Belirlenmiştir

 

Sirküler Tarihi/No:02.01.2018/2018-1

 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Ve SSK Prim Tavan Ve Taban Tutarları