2019

Sirküler Tarihi/No:17.06.2019/2019-22

 Sanayi Sicil Belgesine Haiz İşletmelere Ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı Sıfıra İndirilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:17.05.2019/2019-21

 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden Binde Bir Oranında BSMV Hesaplanacaktır.

 

Sirküler Tarihi/No:30.04.2019/2019-20

 E Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:12.04.2019/2019-19

 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:03.04.2019/2019-18

 2019Yılı I.Geçici Vergi Döneminde (01.01.2019 -31.03.2019) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:01.04.2019/2019-17

 Bazı Beyannamelerin Verilme Süresi Yeni Bir Belirleme Yapılmadığı Takdirde Aşağıda Belirtilen Sürelere Uzatılmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:25.03.2019/2019-16

 MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

 

Sirküler Tarihi/No:25.03.2019/2019-15

 STOPAJ ORANLARI İLE BSMV ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

Sirküler Tarihi/No:22.03.2019/2019-14

 Bazı Vergi ve Harç İndirimlerinde Süre Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:05.03.2019/2019-13

 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi İle İlgili Süre 6 Ay Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:01.03.2019/2019-12

 Döviz Cinsinden Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorulara Açıklamalar Yayımlanmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:14.02.2019/2019-11

 2018 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatılmıştır

 

Sirküler Tarihi/No:01.02.2019/2019-10

 7162 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:24.01.2019/2019-9

 Şirketlerin Birbirlerine Döviz Kredisi Kullandırmalarına Sınırlama Getirilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:21.01.2019/2019-8

 7161 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

 

Sirküler Tarihi/No:08.01.2019/2019-7

 2018 Yılı Sonunda (01.01.2018-31.12.2018) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları

 

Sirküler Tarihi/No:03.01.2019/2019-6

 2019 Yılında Uygulanacak Harçlar İlan Edilmiştir.

 

Sirküler Tarihi/No:03.01.2019/2019-5

 2019 Yılında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %21,25 Olarak Belirlenmiştir

 

Sirküler Tarihi/No:03.01.2019/2019-4

 2019 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri ile Vergi tarifesi Belirlenmiştir

 

Sirküler Tarihi/No:03.01.2019/2019-3

 2019 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları

 

Sirküler Tarihi/No:02.01.2019/2019-2

 Vergi Usul Kanunda Yeni Yıl İçin Belirlenen Hadler Yayımlanmıştır.

 

Sirküler Tarihi/No:02.01.2019/2019-1

 2019 Yılı için Gelir Vergisi Kanunundaki Maktu Had ve Tutarlar