H. KÜRŞAT ŞAHİN

Yeminli Mali Müşavir

1953 yılında Darende’ de doğdu. 1973 yılında Adana İ.T.İ.A.’dan mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığı’nın açtığı seçme sınavını kazanarak Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü’ne atandı. 3 yıllık staj dönemi boyunca vergi uygulamaları, muhasebe, Vergi Daireleri’nin teftişi, tahkikat ve kambiyo konularında uygulamalı eğitim gördü. Yeterlik sınavını birincilikle kazanarak Gelirler Kontrolörü oldu. Maliye Bakanlığı adına vergi ve hesap denetimleri ve Vergi Daireleri teftişi yaptı.

Ağustos 1979’da meslekten ayrılarak yabancı sermayeli çok uluslu bir şirkette Mali İşler Müdürü olarak göreve başladı. 2 yıl sonra aynı kuruluşun mali işerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Bu kuruluştaki görevi sırasında Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (GAAP), Bütçeleme Sistemleri (BUDGET) ve Standart Maliyet (STANDART COST) konularında incelemelerde bulunmak üzere 3 ay süre ile İngiltere’ye, bir ay süre ile de Malezya’ya gönderildi. Çalıştığı şirkette bu sistemlerin adaptasyonunu bizzat yürüttü ve uyguladı.

Yine İGEME aracılığı ile Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası ve DPT’nin birlikte düzenlediği bir ay süreli ihracat, ithalat ve yatırım seminerlerine katılarak sertifika aldı.

3568 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine Yeminli Mali Müşavir olamaya hak kazanarak Şubat - 1990’da şirketimizin kurucuları arasında yer aldı.