MUSTAFA EKİNCİ

Yeminli Mali Müşavir

1951 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Mali Bölümü’nden mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak, Stajyer Gelirler Kontrolörlü olarak atandı. Üç yıllık staj döneminde muhasebe, vergi uygulaması ve kambiyo mevzuatı konularında teorik ve uygulamalı eğitim gördü. Yeterlik sınavını verdikten sonra Maliye Bakanlığı adına vergi ve hesap denetimleri yaptı. Bu arada Maliye Bakanlığı’nın verdiği bir görev üzerine tekstil sektöründe randıman ve maliyetlerin yeniden tespiti amacıyla üç yıl süren kapsamlı bir araştırma ve etüd çalışması yapmıştır.

 

Mustafa Ekinci 1987-1990 yılları arasında hava sektöründe bir KİT' in (Boğaziçi Hava Taşımacılığı A.Ş.) kuruluşunda görev almış ve aynı kurumun üst seviye yöneticiliğini yapmıştır.

 

Halen Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olan Mustafa EKİNCİ, 2002-2010 yılları arasında "Türkiye' de Ticari Hayat ve Mali Sistem" konulu bir alan çalışması yürütmüştür. Bu çalışma AVRASYA BİR VAKFI ve İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI' nın birlikte organize ettikleri sempozyumlardan sonra kitap haline getirilmiştir.

 

Evli olan Mustafa EKİNCİ 3568 sayılı kanun tahtında Şubat 1990’da Yeminli Mali Müşavir olarak şirketimizin kurucuları arasında yer almıştır.